Grong kommune: Helårsanlegg for ski

Helårsanlegg for ski- og skiskyttermiljøet planlegges på Bjørgan. Anlegget som er skissert planlegges bygd for å kunne ta nasjonale skiskytterrenn.

Ideen til anlegget skal det utarbeides en skikkelig forstudie til innen mai 2013. Interessen for anlegget har fått bred oppslutning fra mange miljøer i Nord-Trøndelag Idrettskrets. I tillegg har flere tilgrensende kommuner til Grong signalisert positivitet for anlegget.

 Arkitektkontoret Blom har utarbeidet følgende skisse: