E6 Gardermoen – Biri

På bestilling fra Stortinget, skal Statens vegvesen utvide E6 nordover fra Gardermoen til en firefelts veg med midtdeler. I første omgang er Statens vegvesen gitt i oppgave å utvide E6 fra Gardermoen til Kolomoen, en utbygging som begynte i desember 2007. Denne strekningen vil være ferdig utbygd som en firefelts veg i 2014. 

Statens vegvesen er også i gang med å planlegge en fremtidig utbygging av E6 på strekningen Kolomoen-Biri til en firefelts veg med midtdeler. Stortinget har gjennom sin behandling av Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt til grunn en oppstart på strekningen Kolomoen-Biri etter 2014. En forutsetning for dette er en tilslutning til delvis bompengefinansiering.

E6 Gardermoen 25.01.2013

  Statens vegvesen skal utvide E6 til en firefelts veg med midtdeler fra Gardermoen til Biri av følgende grunner:

– Redusere antall alvorlige ulykker

– Øke kapasiteten og framkommeligheten. Dette vil gjøre at reisetiden blir lettere å forutse.

– Stimulere til vekst og utvikling i Innlandet.

Trafikanter på strekningen kan i dag glede seg over ny veg, eller irritere seg over arbeidet som pågår.
 
Informasjon og bilde hentet fra vegvesen.no