Automatisk trafikkontroll

Automatisk trafikkontroll gjennomføres som et samarbeid mellom Politiet og Statens vegvesen.

Punkt-ATK og streknings-ATK

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket. Dette gjøres gjennom politiets straffesaksbehandling.

På E6 finner du automatisk trafikkontroll flere steder. På E6 må bilistene være spesielt oppmerksomme ved Ørbekk i Eidsvoll kommune. Her finner vi størst antall overtredelser både på nord og sørgående trafikk.

Automatisk trafikkontroll varsles med skilt. Skiltet til venstre brukes når du nærmer deg en fotoboks som måler farten på et punkt. De to andre brukes når du kjører inn i en tunnel med gjennomsnittsmåling av fart og når du nærmer deg en vegstrekning der gjennomsnittsfarten din blir målt.

 

Trafikkontroll 1

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: vegvesen.no