Miljøgate E6 Harran

Tre firma har gitt tilbud på å etablere en 1200 meter lang miljøgate på E6 i Harran i Nord-Trøndelag. Odd Einar Kne AS fra Steinkjer har levert det laveste tilbudet. [04.02.2013]

Statens vegvesen skal bygge ny miljøgate på E6 i sentrum i Harran. Følgende tre firma har gitt tilbud på å utføre jobben:

  • Røstad Entreprenør AS: 26.052.563 kroner
  • Veidekke Industri AS: 30.996.539 kroner
  • Odd Einar Kne AS: 22.569.426 kroner

– Det laveste , som ligger på 22,6 millioner, er omtrent på det prisnivået Statens vegvesen regnet med, sier prosjektleder Tone Melhus Romstad 

 Harran

  Miljøgate ferdig oktober 2013 

Miljøgata skal gå gjennom det som en gang var kommunesenteret i Harran. I 1964 ble kommunen slått sammen med Grong.Den som får kontrakten skal skifte ut all overbygning på E6, sette opp kantstein og nye veglys, etablere fortau på den ene siden og oppgradere gang- og sykkelvegen på den andre siden. Området skal også beplantes.

–      Det blir bestemt hvem som får jobben i løpet av mars. Jobben må være fullført innen 10. oktober 2013, opplyser Melhus Romstad.

Miljøgata er en del av prosjektet E6 Harran – Nes bru, som ble påbegynt høsten 2011. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig i oktober i år.

 

Kilde – Bilde og tekst:  Statens Vegvesen ( vegvesen.no)