Kan en minibuss kjøre i 100 km/t?

På Utrykningspolitiets Facebookside redegjør etaten for spørsmålet om Minibusser kan kjøre i 100 km/t. Svaret finner du her:

Vi har fått spørsmål om minibusser også kan få kjøre i 100 km/t siden enkelte busser nå har fått anledning til det. Svaret er enkelt: Nei. En litt lengre forklaring er: Alle busser, bortsett fra klasse III buss, har maks hastighet på 80 km/t. Fra 1.januar 2013 kan busser i klasse III kjøre i maks 100 km/t. Buss klasse III er busser med kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg til føreren, og som er bygd utelukkende for transport av sitteplasspassasjerer. Dette vil si at minibusser ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t. Et viktig hensyn bak regelendringen for buss klasse III var å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv for reisende, og å gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til personbil. Flere kjøretøy som minibusser, SUV’er, ambulanser som ikke kjører utrykning, osv kan være konstruert slik at de kan kjøre i hastigheter høyere enn 80 km/t. Å øke fartsgrensen for disse kjøretøyene kan være noe vi kan se på senere, skriver Vegdirektoratet i et svar til UP. Hovedregelen for fartsgrense for buss er 80 km/t. det eneste unntaket er buss klasse III som kan kjøre i hastigheter opp til 100 km/t der dette er lov. 

Minibusser under 3.500 kg selvsagt kan kjøre i 100 km/t, som en personbil, der dette er tillatt. Vi hadde i tankene de minibussene som veier over 3.500 kg, og som i dag – og fremdeles – har 80 km/t som høyeste tillatte hastighet.

Kilde: Utrykningspolitiet – Facebook