Kristin Lavransdatter på Jørundgard i Sel 6.-10.august

Om spelet

Det er med glede vi innbyr til Kristin Lavransdatter på Jørundgard. De tidligere forestillingene som har vært spilt her har, i likhet med Liv Ullmanns filmatisering, tatt utgangspunkt i første del av romantrilogien om Kristin. I år gjør vi det vågestykket å innby til en forestilling som bygger på alle tre bøkene: Kransen, Husfrue og Korset.

Jørundgard
Selv om romanens Jørundgard aldri har eksistert, er det her, i norddalen, at mye av romanens fiksjon utspilles, og Jørundgard står nå på Sel som en konkretisering av fiksjonen. I forestillingen har vi valgt å ta utgangspunkt i nettopp dette stedet.

Vi har ønsket å se Kristin i spennet mellom kransen og korset, mellom kjærlighet og plikt, svik og anger, soning, tilgivelse og nåde. Vi starter vår forestilling mot slutten av romanen Korset, og møter en reflekterende og erkjennende Kristin som har mulighet til å seg tilbake.

Forestillingen
Å lage en forestilling med noenlunde akseptabel lengde ut fra en romansyklus på nærmere 1200 sider er en utfordring, og ”Kristin-kjennere” vil sikkert savne noen av sine yndlingsscener. Vi får trøste oss med at Sigrid Undsets nobelpriste bøker alltid vil være tilgjengelige i sin originale form.

Vi har ønsket å skape bildet av en sterk kvinne, som hele sitt liv sto i kampen mellom tro og tvil, godt og ondt, rett og galt – i en tid preget av naturmystikk, hedendom og kristen tro. Kristin Lavrandsdatters urolige hjerte taler fremdeles til oss. For å sitere Sigrid Undset: Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.

Det er ikke lett å få en så stor satsing stablet på beina. Mange skal takkes for iherdig frivillig innsats over lang tid, andre for dedikert arbeid i noen hektisk uker. Alle med det formål å gi publikum en fornyet opplevelse av Kristin Lavrandsdatter.

Velkommen til forestilling!

Svein Gundersen