Karasjok

 

Karasjok er med sine 5464 kvadratkilometer, norges nest største kommune i landareal. Rundt 80 % av kommunens innbyggere er samisktalende, og samisk og norsk er likestilte som forvaltningsspråk.  Pr. 1. april 2013 hadde kommunen 2 709 innbyggere.

Kárášjohka/Karasjok har fått navnet etter elva som renner gjennom kommunen, Karasjohka. Navnet johka er samisk og betyr elv. Navnet karas kommer trolig fra samisk og betyr trefat, eller fra finsk (kara) som betyr buktende – den buktende elva.

Viktige næringer er bl.a. reindrift og jordbruk med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske. I dag er det kvartiærnæringer (offentlig forvaltning, tjenesteyting m.v.) som sysselsetter flest arbeidstakere i kommunen.
Foruten vakre og spennende omgivelser er Karasjok i dag et av flere kulturelle og sosiale arenaer for samer i Norge. Viktige samiske institusjoner er lagt hit som f.eks Sámediggi/Sametinget, NRK Sapmi, det nasjonale museet De Samiske Samlinger m.fl.

De tre bålene i kommunevåpnet symboliserer tre stammers fredelige møte: Samer, finner og nordmenn.
Kilder: Wikipedia/Karasjok kommune