Moss – kommunen med minst areal langs E6.

 

Moss er med sine 63,49 kvadratkilometer kummunen med minst areal langs E6. Men størrelsen hindrer ikke kommunen fra å ha en rik historie og kultur.  Moss fikk bystatus i 1720, og ble dermed Norges 12. by.

Moss er kjent for Mossekonvensjonen som har fått navn etter avtalen mellom Sverige og Norge, som ble undertegnet i Moss den 14. august 1814. Isolert sett var konvensjonen en våpenhvile mellom Sverige og Norge, som satte stopp for krigen mellom nabolandene som hadde startet fjorten dager tidligere. Gjennom Mossekonvensjonen erkjente imidlertid Karl Johan stortingets plass i norsk samfunnsliv. Dette var sentralt for den senere politiske utviklingen i Norge på 1800-tallet, og sikret i siste instans at Norge hadde selvstendige politiske institusjoner i 1905.  14. august er offisiell flaggdag i Moss og markerer samtidig feiringen av Mossefossens dag.

Fra siste halvdel av 1800-tallet og fram til 1990-årene var Moss en typisk norsk industriby, hvor særlig mølleindustri, papirindustri, embalasjeindustri og verftsindustri stod sterkt. Industrien i Moss forsynte det norske markedet med merker som Moss Maltextract, regnklær fra Helly-Hansen, kjøkkentøy fra Il-O-Van, Persill såpe, Ballangrud lengdeløpsskøyter, og Ving nøkler. Fra 1930-årene var sentrum av Moss preget av 15-25 industribedrifter i alle størrelser, som kan ha gitt arbeid til 4 000-5 000 mennesker.

Moss har et svært aktivt lokalt kulturliv på høyt nivå, både i form av amatører og profesjonelle. Byens hovedscene er Parkteatret i Moss, men også scener som Tivoli amfi, Arena m.v. benyttes flittig. I regi av Parkteatret arrangeres NonStopFestivalen i september hvert år med ulike former for scenekunstnere på høyt nivå. I 2012 ble det satt opp 20 forestillinger på 5 dager i sjangre som teater, dans, nysirkus, rock m.m. Christian Frederik-dagene ble arrangert for første gang i 2010. Festivalen Sin er en musikkfestival med ti års historie med nasjonale og lokale navn.

Moss kommune har 30.985 innbyggere pr. 1. april 2013
Kilde: Wikipedia