Svar på torsdagens spørsmål på Facebook

Bilde: Hvor er dette?

Svaret kommer på E6-Guiden på lørdag.

Riktig svar på torsdagens spørsmål «Hvor er dette» på Facebook er rundkjøringen på Sørsia i Steinkjer.