Fauske

VåpenFauske kommune ligger i Salten i Nordland. Byen Fauske har ca. 6.000 innbyggere, mens hele kommunen har omtrent 10.000 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger 60 km øst for Bodø sentrum.

Fauske var tidligere forbundet med sulitjelma Gruber, men er nå kanskje mest kjent for Fauske-marmor på vestsiden av Fauskeeidet, som bl. a. har levert marmor til FN-bygningen i New York.

Fauske er også en kraftkommune. I Fauske by ligger flere industribedrifter, bl. a. (1985) betong-, trevare- og metallvareindustri, mekanisk verksted og steinsliperi. Det produseres fremdeles gaveartikler av malmen fra Sulitjelma. Det er jordbruk på Fauskeeidet og Valnesfjord, med vekt på husdyrhold og melkeproduksjon. Befolkningen er sysselsatt (1990) i jord- og skogbruk (4 %), kraft- og vannforsyning (3 %), bergverk og industri (15 %), bygg og anlegg (11 %), samferdsel (8 %), forretningsdrift (18 %) og tjenesteytende næringer (41 %). Dyrket mark utgjør 2 % av kommunens areal, og produktiv skog ca. 15 % av arealet.

Fauske by er et viktig trafikk-knutepunkt. Nordlandsbanen har stasjon her med godsterminal. E6 går gjennom byen, og Rv.80 til Bodø tar av her. Avstanden til Bodø er ca. 60 km. Fauske blir på denne måten et knutepunkt for all sørgående og nordgående trafikk langs E6, samt trafikk som skal videre vestover til regionens hovedstad Bodø.

Finneid var tidligere utskipningshavn for Sulitjelma-gruvene, og er fremdeles er en viktig havn. Fauske by er servicesenter for Indre Salten. I sentrum ligger bl. a. ungdoms- og samfunnshus, kino, bibliotek og svømmehall. Utenfor sentrum ligger Fauske kirke, idrettsanlegg og Fauske bygdemuseum, med en samling eldre hus.
Kilde: Wikipedia.