350 millioner skal brukes .

E6 Grong-Nordlandsgrensa skal rustes opp !

 

På Namdalsavisa sin nettutgave13/9 kan du lese om planleggingen og prioriteringene som man jobber med i forhold utbedringen av E6 strekningen Grong -Nordlandsgrensa.

350 millioner vegkroner skal brukes i perioden 2018-2023. I den sammenheng settes det nå ned en arbeidsgruppe som skal se på bruken og prioriteringene for denne strekningen.

I løpet av det neste året skal prosjektgruppen legge frem sin innstilling til hvordan pengebruken skal bli. ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo uttaler til Namdalsavisa at det er flott at en nå ser på strekninga i sin helhet, og berømmer samtid Statens Vegvesen for at de er «på» i forhold til utbedring av E6

Les mer om saken på http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6860789.ece