Den gamle Svinesundbrua

a svinesund  Den gamle Svinesundbrua krysser sundet svinesund, mellom Norge og Sverige. Det var den første broforbindelsen på denne strekningen. Før det, var det en båt som gikk over sundet. Byggingen startet i 1939 og 15. juni 1946 ble den åpnet.
Gamle Svinesundbrua har to kjørebaner og er en buebro, hvor buen er under broen. Broen ble fredet av riksantikvaren som mente at broen er et symbol for forbindelsen mellom Norge og Sverige. Broens totale lengde er på 420 meter, med et hovedspenn på 165 meter.  Høyden er på 65 meter, og seilingshøyden er 58 meter.

 

Kilder: NRK.no/Broer.no