Lengste bru langs E6

a bru  Hva heter og hvor ligger den lengste brua på E6?
  Svaret kommer her på E6-guiden på søndag.
  (Bilde: Wikipedia)