Sandesundbrua, lengste bru på E6

a bruSandesundbrua er, med sin totale lengde på 1 528 meter, Norges tredje lengste bru. Brua strekker seg fra Alvim i Sarpsborg til Årum i Fredrikstad. Kommunegrensen går omtrent midt på brua. Seilingshøyden er omtrent 30 meter. Brua krysser Glomma og er egentlig to bruer med to filer i hver sin retning. Parallelt med brua går det en gang- og sykkelbru, som er en del av Glommastien.

Sandesundbrua ble en del avE6 i Østfold i 1978 da den sto ferdigbygget. Den hadde da to kjørefelt. Da brua ble bygget i perioden 1970-1978 var det en forutsetning at den skulle få 4-felt for at den skulle bli bygget, men på grunn av finansieringssituasjonen ble det besluttet å bygge kun 2-felt.

I 2005 begynte byggingen av en «kopi» av den gamle brua, som ble bygget parallelt med den gamle. Den er 1 521 m lang. Dette er et ledd i utbyggingen mot 4-felts vei fra Oslo-Gøteborg.  16. mai 2008 ble den nye brua åpnet for trafikk. Samtidig ble den gamle brua stengt, og rehabilitert før Sandesundbrua åpnet for 4-feltstrafikk i november 2008.

Kilde: Wikipedia