E6 Jaktøyen-Tonstad

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim. Det omfatter utbedring av E6 mellom Jaktøyen i Melhus kommune og Tonstad i Trondheim kommune. Strekningen er på ca. 9,6 km.

Første byggetrinn av prosjektet, E6 Sentervegen-Tonstad, er i byggefasen. Det øvrige av prosjektet er i planfasen.

Kilde: Statens Vegvesen / http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6jaktoyentonstad