Hvor ligger minnesmerket?

Hvor ligger minnesmerket?
Teksten på steinen i midten lyder:
«Generalmajor Carl Gustav Fleischer 1883-1942.

Her ble tyskerne første gang i annen verdenskrig slått tilbake.

6. Divisjon under ledelse av General Fleischer gjorde det».

Svaret kommer her på E6-Guiden i morgen.