E6 Angermoen-Osen

Som en del av prosjekt E6 Helgeland skal Statens vegvesen utarbeide en detaljreguleringsplan for utbedring av E6 på strekningen Angermoen–Osen (kryss Trondmovegen) i Vefsn kommune. Totalt har strekningen en lengde på ca. 5,7 km målt etter dagens E6.

Kilde: Statens Vegvesen