Lapphaugen og minnesmerket over tyskernes første retrett

Mellom Fossbakken og Gratangen i Sør-Troms ligger Lappgaugen og minnesmerket over tyskernes første retrett under krigen. Den Norske general Carl Gustav Fleischer ledet 6. divisjon nog påførte tyskerne nederlag her.

Fra Wikipedia heter det:

«Tyske styrker nedkjempet i april en norsk styrke på 200 mann fra Trøndelag på Bjørnfjell, nær svenskegrensa som hadde unnsluppet fra Narvik invasjonsdagen. I Gratangen ble den tyske oppmarsjen fra Bjerkvik stoppet av norske befalskoleelever. Senere ble en annen norsk bataljon som hadde vært på nøytralitetsvakt nedkjempet på nattestid i Gratangen på grunn av manglende vakthold.
Etter dette begynte en 40 dagers sammenhengende norsk offensiv ledet av general Fleischer med to bataljoner fra IR 15 og to bataljoner fra IR 16 under og Alta bataljon. Etter kontinuerlige kamper ble fjellene i Læigastindmassivet og på Kuberg-platået erobret: Roasme, Ørnfjell, Storebalak, Lillebalak, Næverfjell, Kuberget. Slaget på nordfronten kulminerte med harde kamper nær svenskegrensa ved 620-høgda og Holmvann i månedsskiftet mai/juni. På sørfronten ble de tyske og østerrikske styrkene presset stadig lenger mot svenskegrensa av en polsk eksil-bataljon Ankeneshalvøya. Den franske fremmedlegionen invaderte Bjerkvik den 13. mai med tung britisk sjøveis artilleristøtte. Dette, samt press fra Alta Bataljon førte til tysk retrett til en ny forsvarslinje sør for Jernvannene ved Haugfjell og Rundfjell».

Rett ved minnesmerket ligger Lapphaugen Turiststasjon som er en familiedrevet campingplass med kafeteria og middagssalg.
Naturen rundt Lapphaugen er en severdighet og opplevelse i seg selv.
Kilde: Wikipedia