E6 Gardermoen-Biri

imagemap

På bestilling fra Stortinget, skal Statens vegvesen utvide E6 nordover fra Gardermoen til en firefelts veg med midtdeler. I første omgang er Statens vegvesen gitt i oppgave å utvide E6 fra Gardermoen til Kolomoen, en utbygging som begynte i desember 2007. Denne strekningen vil være ferdig utbygd som en firefelts veg i 2014. Statens vegvesen er også i gang med å planlegge en fremtidig utbygging av E6 på strekningen Kolomoen-Biri til en firefelts veg med midtdeler. Stortinget har gjennom sin behandling av Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt til grunn en oppstart på strekningen Kolomoen-Biri etter 2014. En forutsetning for dette er en tilslutning til delvis bompengefinansiering.

Kilde: Statens Vegvesen