E6 Okselv bru

 

E6 Okselva er en av flere delstrekninger på E6 Sennalandet, som skal utbedres med tanke på bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet.

Okselv bru ligger på en høyfjellsstrekning som vinterstid ofte er utsatt for uvær med sterk vind og snødrift. Brua er smal og dårlig kurve. Dette medfører problemer med vintervedllikeholdet. Det planlegges ny bru og omlegging av vegen ved Okselva i Kvalsund kommune.

 

kilde: Statens vegvesen, vegvesen.no