Norsk Kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer

Copyright © Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum dokumenterer og formidler utviklingen av kjøretøyer på norske veier gjennom tidene; fra de første sledene og vognene med hjul fram til bilen av i dag. De fleste kjøretøyene er plassert i miljøutstillinger som bl.a. viser eksempler på kjøreveier, bilverksteder og bruk og nytte av kjøretøy i arbeid og fritid. Avdelingen for kjøretøyer som ble trukket av hester, inneholder både sleder, gigger, karjoler og varevogner. Norsk kjøretøihistorisk museum ligger i Lilletorget 1 (innerst i Mesnasenteret) på Lillehammer.

Kilde: www.lillehammer.com