Omkjøring E6 ved Strandlykkja

Fra 11. september til 6. november vil det være omkjøring for E6 ved Strandlykkja i perioden fra 22.00 til 05.30 hver natt unntatt natten mellom søndag og mandag. Omkjøringen vil være om fylkesveg 229. Statens vegvesen ber trafikanter beregne bedre tid på å trafikkere strekningen mellom Espa og Minnesund nattestid. [09.09.2013]

Bakgrunnen for omkjøringen er at Hæhre Entreprenør AS er i gang med å sprenge en stor toppall (fjell) ved Strandlykkja i forbindelse med bygging av firefelts E6. Erfaringen så langt viser at opprydnings- og sikringsarbeidene etter disse sprengingene er så omfattende at trafikken på E6 må vente betraktelig lenger enn 20 minutter før det anses som trygt å kjøre på strekningen. Derfor flyttes sprengingsarbeidene i dette området til etter klokken 22 om kvelden slik at opprydnings- og sikringsarbeidene kan foregå i perioder med mindre trafikk.

Som følge av disse arbeidene, vil E6 være stengt for trafikk på en strekning på ca. 1700 meter ved Strandlykkja fra klokken 22.00 til 05.30 alle netter unntatt natten mellom søndag og mandag. Det vil være omkjøring om fylkesveg 229. Denne omkjøringsstrekningen er smal, og det vil kun gå trafikk i en kjøreretning av gangen. Trafikken vil derfor bli ledet med manuell dirigering og ledebil. Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å beregne bedre tid på å kjøre E6 langs Mjøsa også på nattestid.

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS