E6 Harran-Nesbrua

Planområdet er fra Nedre Fiskumfoss til Nes, og omfatter i hovedsak:

  • Ny E6 og ny bru over Namsen, nord for Harran sentrum
  • Miljøgate gjennom Harran sentrum
  • Ny gang-/sykkeveg fra Nedre Fiskumfoss til Harran sentrum

    Kilde: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6harran

Bygget på WordPress av Smart Media AS