E6 Kolomoen – Moelv

E6 fra Kolomoen til Moelv er en strekning på 43 kilometer. Denne strekningen har i dag vekselsvis to- og tre felt, men Statens vegvesen planlegger å utvide strekningen til en firefelts veg med midtdeler.

Tidspunkt for byggestart mellom Kolomoen og Moelv avhenger av finansiering. I følge Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2010-2019, kan det være aktuelt å prioritere statlige midler til oppstart av utbygging av E6 på denne strekningen i siste del av planperioden (det vil si etter 2014). I følge  NTP avhenger statlig bevilgning av tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging. Slik tilslutning er det Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune som gir.

Bygget på WordPress av Smart Media AS