Stor risiko for elgpåkjørsler i høstmånedene

– I høstmørket er det ekstra viktig å være oppmerksom, sette ned farten og ta fareskiltene på alvor, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF til Eidsvoll Ullensaker Blad.
I fjor kolliderte bil og elg 2257 ganger, rådyrpåkjørsler 4502 ganger, og for hjort er tallet 1134. Elgen er vanskeligere å oppdage før snøen kommer, og er oftere langs veien i grålysning og skumring.
– Selv om man holder fartsgrensen er det ikke gitt at man kjører aktsomt der det er stor elgfare. Når du ser et elgskilt er det viktig at du ser på underskiltet med hvor lang strekning du skal være påpasselig, sier Engebretsen.

Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad, http://www.eub.no/article/20130923/ARTICLE/130929973