E6 Minnesund – Labbdalen

E6 i Norge går fra Svinesund til Kirkenes og er hovedforbindelsen mellom sør og nord. E6 Minnesund-Labbdalen er en del av denne forbindelsen. E6 er viktig for næringsliv, bosetting og transport av varer til inn- og utland.

Strekningen Minnesund – Labbdalen er en 22 kilometer lang strekning. På denne strekningen ligger E6 og Dovrebanen nært hverandre, og det vil derfor bygges dobbeltsporet jernbane på denne strekningen samtidig som E6 utvides til fire felt. Samarbeidet mellom de to etatene er formalisert i et eget prosjekt, e6-dovrebanen.no.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6minnesundlabbdalen