E6 Halselv – Sandelv (Parsell, 4 Alta vest)

E6 Halselv-Sandelv er parsell 4 av i alt 7 på strekningen Storsandes-Alta (E6 Alta vest).

Reguleringsplanen er vedtatt av Alta kommune. Delstrekningen må ses i sammenheng med delstrekning Sandelv-Møllnes (parsell 5), da det gjennomføres felles planprosesser på de to strekningene.

Arkeologiske utgravninger

Det er påvist kulturminner i området, som skal gjennom en prosess med arkeologiske utgravninger. Første fase av utgravningene ble gjennomført sommeren 2012, for å kartlegge hva som finnes i området. Sommeren 2013 har det pågått ytterligere utgravninger slik at området kan frigis til vegbygging.

Støyisolering

Våren 2013 er det gjennomført støyberegninger for boliger i området. Dersom noen av boligene blir beregnet til mere støy enn tillatt grense vil vi tilby støyisolering. De berørte boligeierne vil i så fall bli kontaktet direkte. Støynivået beregnes ut fra normaltrafikk etter at anleggsperioden er over.

Oppstart av anleggsarbeidet i løpet av høsten 2013.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halselvsandelv

Bygget på WordPress av Smart Media AS