E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad

Dagens E6 mellom Håggåtunnelen-Skjerdingstad har lav standard i forhold til trafikkmengden og det skjer mange ulykker med høy alvorlighetsgrad. Strekningen er i planfase.