Mer omfattende EU-kontroll

Fra 31. desember 2013 vil den periodiske kjøretøykontrollen bli mer omfattende. Mye er presisering av kontrollpunkter som allerede sjekkes, men enkelte underpunkter er helt nye. [26.09.2013]

– Den periodiske kjøretøykontrollen skal bidra til at bilene oppfyller visse krav i når det gjelder sikkerhet og miljø, sier avdelingsdirektør Arne Waldemar Nielsen i Statens vegvesen. – Flere av de nye underpunktene er tilpasset biler med moderne, elektroniske sikkerhetssystemer. I tillegg vil de kunne avdekke flere feil som fører til for mye støy og utslipp.

Lengre tid

Endringene er mest omfattende for tunge kjøretøy, men kontrollen blir også mer detaljert for vanlig personbil. Flere kontrollpunkter kan gjøre at kontrollen tar noe lengre tid, og det er mulig at økt tidsbruk også kan føre til økt pris. Det er kontrollorganene selv som bestemmer prisen.

Strengere gradering

De nye reglene betyr også at graderingen av enkelte feil blir endret. En del feil kan i dag ordnes uten at bilen må tilbake til ny kontroll. For noen av disse feilene vil ny gradering bety at bilen må til etterkontroll for å vise at feilen er ordnet.

Samarbeid med bransjen

Det er viktig at kontrollørene får informasjon om og setter seg inn i de nye reglene. Statens vegvesen har hatt tett samarbeid med bransjeorganisasjonene og vil i løpet av høsten holde egne informasjonsmøter med kontrollorganene om endringene.

Endringene som nå blir innført er i tråd med endrede EU-regler som Norge gjennom EØS-avtalen er pålagt å følge.

Bygget på WordPress av Smart Media AS