E6 Jansnes-Halselv

Reguleringsplanen for ombygging av E6 Jansnes – Halselv ble godkjent i 2006. På grunn av grunnforhold i Talvik er arbeidet forsinket. Det er gjort flere grunnundersøkelser i Talvik for å kartlegge grunnforholdene.

Resultatet fra de siste grunnundersøkelser ser positive ut, men det er ikke klarlagt når arbeidet kan komme i gang for strekningen fra Jansnes til Storelva i Talvik. Byggeplanen for strekningen er til revidering. Det legges opp til at det kommunale vann- og avløpsnettet skal byttes ut samtidig som vi bygger ny veg.

Storelva bru og strekningen til Talviktunnelen

Over Storelva i Talvik er det bygd to bruer ved siden av hverandre: Ei kjørebru og ei gangbru.Det er bygd ny veg fra Storelva til Talviktunnelen. Samtidig med at den nye vegen ble bygd, ble de kommunale vann- og avløpsrørene byttet ut der den nye vegen går.

Talviktunnelen

Arbeidet startet opp høsten 2011, og det er E. Pihl & Søn sitt datterselskap Istak som har bygd tunnelen for oss. Tunnelen er 840 meter lang. Noen av massene som ble tatt ut fra tunnelen ble kjørt til idrettsanlegget i Talvik. Tunnelen er utstyrt med belysning, vifte og radioanlegg. På Talviksiden er det bygget en gangsti over betongportalen, fra Skrivergjordet til dagens E6 på sjøsiden av portalen. Tunnelen ble tatt i bruk 29. mai 2013.

 Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6jansneshalselv

Bygget på WordPress av Smart Media AS