E6 Møllnes-Kvenvik

E6 Møllnes-Kvenvik er parsell 6 av i alt 7 på strekningen mellom Storsandnes og Alta (Alta vest). Delstrekningen omfatter veg, Kåfjord bru, Kåfjordtunnelen, Kvenvikmoen bru og bru over Kvenvikelv.

Kåfjord Bru

Entreprenøren som arbeidet med brua, det østerrikske selskapet Alpine Bau, meldte seg insolvent i juni 2013. Statens vegvesen sa opp kontrakten med dem, og inngikk direktekontrakter med underentreprenørene for å fullføre brua.

Arbeidet med brua er forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Det oppsto først en forsinkelse på grunn av at det var mer arbeidskrevende å skape tørr byggegrop til fundamenteringen enn beregnet, i tillegg oppsto det problemer med forskalingsvogna for hovedspennet. Ytterligere forsinkelser oppsto i forbindelse med entreprenørens fratreden.

Brua skal likevel stå klar til å tas i bruk høsten 2013, vi anslår ca. midten av oktober.

Kåfjordtunnelen

I Kåfjordtunnelen gjenstår kun noe arbeid med det elektriske anlegget. Tunnelen skal, sammen med hele vegstrekningen fra Møllnes til Hjemmeluft åpnes høsten 2013.

Veg Langstrømsnes-Kvenvik

Vi arbeider nå på vegen som går mellom Kåfjord bru og Kåfjordtunnelen. Fra Kåfjordtunnelen og til Kvenvik er det bygget ny veg, som blir tatt i bruk til høsten 2013. Den nye vegen til Simanes har vært i bruk siden 2012.

Bruer i Kvenvik

I Kvenvik er det tre nye bruer. Alle tre er ferdig og klare til bruk:

  • Kvenvikmoen bru
  • Kvenvikelv bru
  • Reinbrua ved Aslakheimen, som har til hensikt å lede reinflokker under den nye E6 i forbindelse med vår- og høstflytting.

Tunnel gjennom Tyskhaugen og Aslakheimen

På tunnelen gjennom Tyshaugen pågår fortsatt litt arbeid med portaler, men ellers er det stort sett kun arbeid med det elektriske anlegget som gjenstår. Fordi tunnelene er under 500 meter skal det ikke monteres radiodekning, ventilasjon eller nødtelefon i tunnelen.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6mollneskvenvik