20 omkom på veiene i september

20 omkom på veiene i september – en økning på 10 personer sammenlignet med fjoråret.[01.10.2013]

Etter en vår med færre antall drepte enn i 2012, har statistikken tatt en dramatisk vending. Juni, juli og august hadde 65 drepte, en økning på 26 personer. Nå har høsten også fått en trist start med 20 drepte i september, en økning på 10 fra i fjor.

– Alle måneder etter mai har ligget godt over fjoråret, og vi er bekymret for denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet. Hun understreker imidlertid at den langsiktige trenden fortsatt er positiv, og håper at tallene snart skal være tilbake på et lavere nivå.

Tallene for september fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer, seks motorsyklister, en mopedist, en syklist og en fotgjenger. Av de 20 omkomne var 15 menn og 5 kvinner. Antall drepte for 2013 er nå oppe i 144, noe som er 31 flere enn ved samme tidspunkt i fjor.

– Vi vil analysere disse sommer- og høstulykkene ekstra nøye for å se om det er nye områder vi skal rette spesiell innsats mot, sier Ranes som har følgende generelle råd til trafikantene:

40 % av de som dør i trafikken bruker ikke bilbelte. Mange av disse ville overlevd med belte.

Tilpass farten etter fartsgrensene og vær og føreforhold. Litt for fort er farligere enn du tror.

Trøtt bak rattet? Det eneste som hjelper er å stoppe og sove. 15 minutter er nok.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=531355

Bygget på WordPress av Smart Media AS