Mudringen i Mjøsa går mot slutten

Fjerning av masser i strandsonen på enkelte strekninger i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen går nå mot slutten. Arbeidene avsluttes etter planen i november. [02.10.2013]

Der hvor det nye dobbeltsporet skal bygges i strandsonen, må bløte masser i traseen skiftes ut. Graving av masser i Mjøsa fra land gjøres i henhold til vedtatt reguleringsplan, og i tillegg har Fellesprosjektet fått tillatelse til å bruke lekter med mudringsutstyr til å fjerne masser i strandsonen.

Nærmere bestemt gjelder dette inntil 200 000 m3 masser i Stange kommune og 100 000 m3 i Eidsvoll kommune. Mudringen fra lekter er nå i all hovedsak avsluttet i Eidsvoll, mens arbeidene i Stange etter planen blir avsluttet i løpet av november.

– Da vi fikk tillatelse til å grave opp masser i Mjøsa, ble det stilt noen krav til Fellesprosjektet for å redusere partikkelspredningen. Blant annet brukes det siltgardin på hele strekningen hvor det mudres, og mudring gjøres kun i perioder med gunstige værforhold. Dessuten overvåker vi spredningen av partikler fra anleggsarbeidet kontinuerlig, opplyser fagansvarlig Rolv Anders Systad i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Påpekte avvik
I midten av september gjorde Fylkesmannen i Hedmark et tilsyn med mudringsarbeidene i Stange kommune, hvor etterlevelse av kravene i tillatelsen ble kontrollert.  Ved tilsynet ble det påpekt to avvik:

– Det er satt ut målebøyer som måler konsentrasjonen av partikler i vannet. I følge tillatelsen skal disse bøyene ligge maksimalt 150 meter fra mudringsstedet, men ved tilsynet var avstanden fra ett av arbeidsstedene til nærmeste bøye nærmere 300 meter. Dette tar vi umiddelbart tak i, sier Systad.

– Det andre avviket er spesielt knyttet til en hendelse i desember 2012, da målesensorene ble tildekket av is og sørpe. Dette gav “falsk alarm” om høye måleverdier, og det tok 19 timer før alarmen ble registrert slik at arbeidene kunne vært stanset hvis overskridelsen hadde vært reell.  Forsinkelsen hadde sammenheng med overføringen av data via mobilnettet, men Fylkesmannen påpeker at dette er uakseptabelt lenge og at varslingssystemet må gjennomgås, opplyser han videre.

Ingen forurensning av betydning
– Vi hadde dessuten problemer med målebøyene i april og mai i år, fordi bøyene ble skadet under isgangen i Mjøsa. Som Fylkesmannen også beskriver i sin rapport, har vi dessuten hatt utfordringer med å få siltgardinene til å fungere optimalt fordi vind og sterk strøm presser gardinene opp mot overflaten.

– Vi har hatt stort fokus på dette og har høstet mye nyttig erfaring mens mudringen har pågått. Etter prosjektets oppfatning har verken disse problemene eller avvikene som Fylkesmannen påpeker, ført til fare for økt partikkelspredning, understreker Systad.

– Ved siden av de løpende målingene nær arbeidsstedet har Fellesprosjektet engasjert Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til en mer omfattende undersøkelse av de sentrale delene av Mjøsas sørlige del. Denne undersøkelsen viste at innsjøen i løpet av det første året med anleggsdrift i 2012 ikke var tilført forurensning av betydning. NIVA vil gjøre tilsvarende undersøkelser også i 2013 og 2014, sier Systad, som til slutt også gjerne trekker fram følgende avsnitt fra Fylkesmannens tilsynsrapport:

“Organisering av prosjektet, kontroll- og rapporteringssystem er god. Vi merket oss at kontrollen knyttet til mudringsarbeidene og tiltak for å hindre forurensning i den sammenheng virket solid både hos entreprenør, byggeledelse og prosjektledelse.”

 

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6gardermoenbiri/Nyhetsarkiv/Mudringen+i+Mj%C3%B8sa+g%C3%A5r+mot+slutten.532028.cms

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.