E6 Sandelv-Møllnes

E6 Sandelv-Møllnes

E6 Sandelv-Møllnes er parsell 5 av i alt 7 på strekningen Storsandes-Alta (E6 Alta vest).

Alta kommune har vedtatt reguleringsplan for delstrekningen, som må ses i sammenheng med parsell 4 Halselv-Sandelv. Det er felles planprosess for disse to delstrekningene.

Arkeologiske utgravninger

Det er registrert kulturminner på strekningen. De første utgravningene ble gjennomført sommeren 2012 for å kartlegge hva som finnes i området. Sommeren 2013 fortsetter de arkeologiske utgravningene, med tanke på å frigi området til vegbygging.

Støyisolering

Våren 2013 er det gjennomført beregninger for støyisolering av de boliger som ligger i området. Disse beregningene skal være ferdig til høsten august, da vil entreprisen for støyisoleringsarbeider bli lyst ut. Vi vil komme med direkte informasjon til de boliger som får tilbud om støyisolering. Støynivået beregnes for forventet normaltrafikk etter at anleggsperioden er over.

Anleggsstart er forventet i 2014.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sandelvmollnes

Bygget på WordPress av Smart Media AS