E6 Fallheia – Sandheia

E6 Fallheia-Sandheia

Som en del av Prosjekt E6 Helgeland skal Statens vegvesen utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Fallheia–Sandheia i Rana kommune. Totalt har strekningen en lengde på ca. 7,1 km målt etter dagens E6.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Rana kommunestyre 19.06.2012.
Nå jobbes det med å fremme en sak for Stortinget i 2013. Tidligste byggestart er 2014.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6fallheiasandheia