E6 Femtvasslia – Sandnesbotn

E6 Femtvasslia-Sandnesbotn

Strekningen er delt i to:

Femtvasslia–Kråkmo, lengde ca. 5,1 km
Oppstart på veg og tunnel i august 2013.

Kråkmo–Sandnesbotn, lengde ca. 3,4 km
Forslag til reguleringsplan er sendt på høring og ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 04.07.2013–02.09.2013.

Kilde: Statens Vegvesen,  http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6krakmo

Bygget på WordPress av Smart Media AS