E6 Sparbu – Vist

E6 Sparbu-Vist

Planområdet er fra Sparbu til Vist, og omfatter i hovedsak:

  • Midtdeler fra Mære til Vist
  • Forbikjøringsfelt for nordgående trafikk over Mæresmyra
  • Gang-/sykkelveg kombinert med lokalveg fra Mære til Vist
  • Gang-/sykkelveg fra Sparbu til Mære
  • Omlegging av Holanvegen og gårdsveg vest for jernbanen

    Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sparbuvist

Bygget på WordPress av Smart Media AS