E6 Ranheim-Værnes

E6 Ranheim-Værnes

Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplan for utvidelse av E6 på strekningen Reppekrysset i Trondheim kommune til Værneskrysset i Stjørdal kommune.

Hensikten med reguleringsplanen er å utvide dagens E6 til fire felt inkludert doble tunnelløp for Være, – Stavsjøfjell- og Helltunnelen samt parallelle bruer for Hommelvik- og Sandfærhus bru. Anleggsgjennomføring inkludert håndtering av masser og omkjøringsveger inngår i reguleringsplanarbeidet.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ranheimvernes

Bygget på WordPress av Smart Media AS