Havnegata på Stjørdal blir stengt neste uke

Arbeidet med å bygge siste parsell av Ringveg Nord medfører vegstenging. Neste uke stenges Havnegata for alle kjørende, uka etter stenges Innherredsvegen.

Havnegata stengt 14.10-18.10.
Gata blir stengt for alle kjørende fra mandag kl. 0700 til fredag kl. 2300. Gående og syklende må gå via Sjøgata. For at det skal være trygt for skolebarna blir det trafikkvakt ved kryssing av Innherredsvegen.fra kl. 07.30-09 og kl. 13-15

Innherredsvegen på Stjørdal stengt 21.10-25.10.
Innherredsvegen stenges ved rundkjøringa ved Mebroen og til sør for krysset med Havnegata. Gata blir stengt for alle kjørende fra mandag kl. 0700 til fredag kl. 2300. Det blir åpent for gående og syklende gjennom anleggsområdet, og det blir trafikkvakt for skolebarn ved kryssing av Innherredsvegen. Området rundt Munkhauggata får en omveg for gående og syklende via Gamle Kongeveg.

Intensivt arbeid en kort periode
Det legges nytt vann, avløp, kummer og rør. Masser skal skiftes ut med pukk og stein i opptil halvannen meters dybde.  -Entreprenøren PEAB vil jobbe intensivt en kort periode for å være minst mulig til ulempe for naboer og trafikanter, sier planansvarlig Lars Erik Moe i Statens vegvesen. Planlagt arbeidstid i disse to ukene er fra kl. 0700 – 2300. – Hvis noe uforutsett oppstår, f.eks. skader på ledningsnett, kan det bli nødvendig å jobbe lengre, sier Moe. Spesielt støyende arbeider skal være ferdig før kl. 1900.

Ferdig veg før vinteren setter inn
Ringveg Nord på Stjørdal skal avlaste E 14 og gi et ringvegsystem rundt bysentrum. Montering av lys, støyskjermer, kantstein og asfaltering vil skje fortløpende etter 28. oktober. Da vil begge gater vil være åpen for gjennomkjøring. Planen er å bli ferdig før vinteren, men dette er avhengig av været, sier Moe. Beplantning og siste finpuss vil skje til våren slik at den opprustede vegstrekningen står helt ferdig før sommeren 2014.

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ost/Nyhetsarkiv/Havnegata+p%C3%A5+Stj%C3%B8rdal+blir+stengt+neste+uke.534434.cms

Bygget på WordPress av Smart Media AS