Sikring av barn i bil

Barnets høyde

Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til vekten til barnet. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.

Bakovervendt barnestol

Statens vegvesen anbefaler at små barn sikres bakovervendt frem til de er fire år.

Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er kollisjonspute. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.

Bil uten bilbelter

I bil der det ikke er bilbelter skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Ny standard for bilseter

Det vil komme en ny standard for bilseter i 2014 med en rekke nye krav som vil forbedre sikkerheten ytterligere. Mer informasjon om dette følger senere. Bilseter godkjent etter dagens standard vil fortsatt være godkjent i mange år fremover.

 

Bilens sjåfør er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret i bilen, og kan straffeforfølges når slike passasjerer er usikret. Foreleggets størrelse er på kr 2000, og forholdet registreres med to prikker på førers førerkort.  

Kilde: Statens Vegvesen, vegvesen.no