E6 Helgeland

imagemap

E6 på Helgeland har meget dårlig standard som skaper problemer for trafikantene og påfører næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten

Tre kontraktsområder for prosjektet

 • Helgeland Nord omfatter strekningen Korgen – Bolna.
 • Helgeland Sør omfatter strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningen Brattåsen-Lien.
 • Brattåsen-Lien omfatter bygging av ny E6 vest for tettstedene Trofors og Grane.

Lokal tilslutning til bompenger
Det er lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering fra tre av fire berørte kommuner, samt Nordland fylkeskommune. Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for Helgeland Nord for Stortinget i 2013.

Hovedelementene i utbyggingspakke E6 Helgeland 

 • Utbyggingen inneholder bygging og utbedring for til sammen 5,1 mrd. kr. (2013)
 • Den statlige finansieringen utgjør ca. 4 mrd. kr. og bompengeandelen ca. 1,1 mrd kr.
 • Strekningen er ca. 260 km lang. 
 • Det skal bygges og utbedres ca 150 km veg.
 • Etter utbedring vil E6 Helgeland være kortet inn med 6,2 km.
 • Utbyggingsperioden forutsettes 2014–2020.
 • Bompengene kreves inn i 6 automatiske bomstasjoner; Krokstrand, Reinforshei, Skamdal, Fusta, grense Vefsn/ Grane og Svenningvatn.
 • Takst for hver bom for lette kjøretøyer vil variere fra kr. 15,- til kr. 40,- 
 • Takst for hver bom for tunge kjøretøyer vil variere fra kr 45.- til kr 120.-
 • Total takst dersom alle bommene passeres vil være kr. 145,-(lette kjøretøy).
 • Total takst dersom alle bommene passeres vil være kr. 435,-(tunge kjøretøy).
 • AutoPASS-avtale vil gi rabatt.
 • Innkrevingstiden vil være i 15 år, 2014-2029.

Fremdrift for utbyggingspakken

Planbehandling i kommunene 

2011–2013

Kvalitetssikring og forberedelse for Stortingsbehandling

Våren 2013

Stortingsbehandling

2013

Byggestart for utbyggingspakken

2014

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgeland