Åpent informasjonsmøte om Åkersvika

I høst starter arbeidet med reguleringsplan for firefelts E6 gjennom Hamar og riksveg 25 gjennom Åkersvika samt en grensejustering av Åkersvika naturreservat. Derfor inviteres det til et åpent informasjonsmøte tirsdag 22. oktober i Hamar rådhus.[14.10.2013]

På det åpne informasjonsmøtet vil følgende temaer tas opp:

– Reguleringsplan for firefelts E6 fra Kåterud i Stange til Arnkvern i Ringsaker og rv 25 fra Åkersvikavegen til Åker gård.
– Grensejustering av Åkersvika naturreservat.
– Kartleggingen av natur- og miljøforhold som skal gjøres i naturreservatet. 

Det er Hamar kommune, Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen som inviterer til det åpne informasjonsmøtet. Møtet starter tirsdag 22. oktober klokken 18 i Hamar rådhus.

Kommunedelplan for firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat ble godkjent av Miljøverndepartementet i april i år, og det er konkludert med at firefelts E6 skal følge dagens veglinje.

 

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6gardermoenbiri/Nyhetsarkiv/%C3%85pent+informasjonsm%C3%B8te+om+%C3%85kersvika.536546.cms

Bygget på WordPress av Smart Media AS