Husk refleks !

Kjører du med nærlys i 50 km/t har du to sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Med refleks øker tiden til 10 sekunder.

Fotgjengerulykkene øker i den mørke årstiden, med topper i perioden oktober til januar Dette skyldes hovedsakelig at kjørende ikke ser de som krysser eller går langs vegen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har som mål at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at kun 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks.

Fakta om refleks:

  • Refleks gjør deg synlig på 140 – 400 meters hold
  • Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25-30 meters hold
  • En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har 2 sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Bruker du refleks øker denne tiden til 10 sekunder
  • 40 % av alle fotgjengerulykker skjer i mørket
  • Bruker du refleks reduserer du denne risikoen med opptil 85 %

Tips til refleksbruk:

  • Refleksen bør henge i knehøyde
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken
  • De beste refleksene beveger seg ved bruk
Bygget på WordPress av Smart Media AS