E6 Mjåvatn–Angermoen

Prosjektområdet på 7,7 km ligger i Vefsn kommune mellom Mosjøen og Korgfjellet. Det er mange svinger og bakker på strekningen, og det er få forbikjøringsmuligheter. 4 bruer på strekningen er bygd i tidsrommet 1946-1959. Disse bruene ligger ugunstig plassert og er for smale i forhold til behovet til dagens trafikk. Bruene er også i dårlig teknisk stand. Strekningen har dårlig bæreevne. Noe støyproblem for boliger. Gang-/sykkeltrafikk bruker E6 på en del av strekningen.

Reguleringsplan for strekningen ble vedtatt i mars 2007.

Tidligste byggestart er 2015.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6mjavatnangermoen