E6 Storsandnes – Langnesbukt

E6 Storsandnes-Langnesbukt

Alta kommune har vedtatt kommunedelplan for strekningen. Kommunen går inn for en 3,8 kilometer lang tunnel gjennom Helligfjellet, mellom Storsandnes og Langnesbukt. Dette skyldes i hovedsak vanskelige grunnforhold mellom Isnestoften og Langnesbukt.

Vi er i gang med planprogrammet, og regner med at reguleringsplanen skal være klar til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2013.

Anleggsarbeider på strekningen er forventet igangsatt i løpet av 2014.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6storsandeslangnesbukt

Bygget på WordPress av Smart Media AS