E6 Storvoll – Raudfjellforsen

E6 Hjartåsen-Raudfjellforsen

Som en del av ”Prosjekt E6 Helgeland” utarbeidet Statens vegvesen en detaljreguleringsplan for delvis ny og delvis utbedret E6 fra Storvoll til Raudfjellforsen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Rana kommunestyre 06.03.2012. Grunnerverv pågår.
Tidligste byggestart er 2014.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6hjartasbakken