Ladestasjoner til reiselivsbedrifter

NHO Reiselivs Kristin Krohn Devold

Norsk Elbilforening og NHO Reiseliv vil sammen legge til rette for enklere lading av elbiler på norgesferie. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening forener krefter, og ber nå Samferdselsdepartementet om å opprette en støtteordning for reiselivsbedrifter som ønsker å tilrettelegge for elbiler. Begge er skjønt enige om at det er en offentlig oppgave å tilrettelegge for nok ladestasjoner.
I et brev til Samferdselsdepartementet ber NHO Reiseliv og Norsk Elbilforening om at det opprettes en støtteordning for reiselivsbedrifter som ønsker å tilby sine gjester lademuligheter.

– Bilens «høy» er strømmen
– Vi ser en økende etterspørsel etter ladestasjoner og mener at reiselivsbedrifter er et naturlig sted å stoppe i forbindelse med et måltid, overnatting eller opplevelsesaktivitet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.
– Tidligere hadde man skysstasjoner for at hesten skulle få høy og kusken få overnatting. I dag har man reiselivsbedrifter, hvor overnattingen er den samme, men hvor bilens «høy» er strømmen, sier Krohn Devold.

Den foreslåtte ordningen vil komme samfunnet til gode ved at det blir mer attraktivt å velge elbiler som fremkomstmiddel, mener NHO Reiseliv og Norsk Elbilforening. I tillegg får reiselivsbedriftene et mulig konkurransefortrinn ved å kunne tilby strøm til sine gjester.

For mer informasjon, klikk her:
http://www.elbil.no/ladestasjoner/1120-vil-ha-ladestasjoner-hos-reiselivsbedrifter

Kilde: Norsk Elbilforening, www.elbil.no