Brøytet mer, saltet mer

Sist vinter ble det brøytet mer og saltet mer. Sandstrøing økte mest. 

Vegvesenets entreprenører tilbakela 18,7 millioner kilometer for å holde standarden på vegene sist vinter. Dette var 2,1 millioner km – eller 13 prosent – lengre i fjor enn året før.

Saltforbruket var 214.000 tonn – en økning på fire prosent fra vinteren 2011/2012. Men mest økte bruken av sand med over 8 prosent. – Dette tyder på at vår strategi med mer forsiktig bruk av salting virker. Vi ønsker at entreprenørene brøyter mer for å fjerne mest mulig snø før man salter, sier direktør Lars Erik Hauer i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Salting, strøing og brøyting skal holde vegene oppe og sørge for at bilistene og transportører kommer sikkert fram til rett tid. – Vi kommer ikke utenom bruk av salt, men har lagt opp en strategi for nye kontrakter som skal holde saltforbruket på et lavest mulig nivå, sier direktør Lars Erik Hauer i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

De siste fem årene har saltforbruket ligget på mellom 200.000 og 238.000 tonn.
– Det er opplagt at temperatursvingninger rundt null grader, snøfall og mengden av snø påvirker saltbruket mye, sier Hauer.

Fakta om etatsprogrammet SaltSMART:

 • Informasjon til alle entreprenørene om SaltSMART-resultatene for å få til endringer innenfor gjeldende kontrakter.
 • Opplæring av alle som skal arbeide i vinterdriften hos entreprenør og underentreprenør, arbeidsledere, maskinførere og sjåfører. Dette hadde virkning for 20 prosent av kontraktene vinteren 2012/2013.
 • Ny instruks for salting. Virkning for 20 prosent av kontraktene vinteren 2012/2013.
 • Ny Håndbok 111 – Standard for drift og vedlikehold av veger- har bedre krav til vinterdrift, får effekt fra neste vinter.
 • Fra sesongen 2011/2012 til 2012/2013 har det vært en oppgang på:
  • saltforbruket med 4,4
  • sandforbruket med 8,3 %
  • brøytekilometer med 13,1 %

   Kilde: Statens Vegvesen,
   http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=538763

Bygget på WordPress av Smart Media AS