E6 Langslett-Sørkjosen i Troms

Statens vegvesen varsler i samarbeid med Nordreisa kommune oppstart av reguleringsplanarbeid for strekningen E6 Langslett – Sørkjosen i Nordreisa kommune ihht. til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8. Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen. Planområdet er noe forlenget langs eksisterende veg i forhold til vedtatt kommunedelplan.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorkjosfjellet