Førjulsaktivtet Hedmarksmuseet

Hedmarksmuseet har på sine nettsider over sin førsjulsaktivitet ved museet. Nedenfor bringer vi oversikt over de aktivitetene som ligger for november. For å få mer utfyllende informasjon om arrangementene anbefaler vi å gå inn på http://www.hedmarksmuseet.no/Hedmarksmuseet/Aktivitetskalender/tabid/6487/language/nb-NO/Default.aspx, så finner du månedlig oversikt over de aktivteten de har.

November:

 

6. november 2013 11:00
16. november 2013 12:00
17. november 2013 11:00
17. november 2013 12:00
22. november 2013 18:00
23. november 2013 11:00
23. november 2013 12:00
24. november 2013 11:00
24. november 2013 12:00